Advies van een chef maakt het verschil!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst
Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de koper door bbqmetrogier.be, is bestemd voor: 

 

De koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief (BBQ Met Rogier – Eykaert BVBA, Vrankrijk 2, 3740 Bilzen) of een mail ([email protected]) te verzenden, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart.

 

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen voor marketingdoeleinden aan partners van bbqmetrogier.be worden meegedeeld. De koper mag zich op elk ogenblik verzetten tegen deze mededeling door een brief of mail als volgt te verzenden: "Ik verzet mij tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op marketingdoeleinden".

 

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

 

8.1. Nominatieve informatie 

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van de op de site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer. De gebruiker heeft een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

 

Bbqmetrogier.be kan ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van bbqmetrogier.be mogen worden meegedeeld tenzij de gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de gebruiker de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, per post of per e-mail, zoals hierboven omschreven.

 

8.2. Cookies 

De website www.bbqmetrogier.be maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand dat op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen wordt. Het dient om een vorig bezoek van de gebruiker aan de website te melden. Bbqmetrogier.be maakt onder andere gebruik van Cookies om de aangeboden dienstverlening te personaliseren.

 

De gebruiker behoudt de mogelijkheid om de cookies te weigeren door zijn internetbrowser in die zin te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst aangeboden door bbqmetrogier.be te verpersoonlijken.

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een onderdeel van de Algemene Voorwaarden van www.bbqmetrogier.be

--> Klik hier om deze te raadplegen: Algemene Voorwaarden